Produkter - Larmöverföring

Telefonuppringare TU-3

TU-3 är en kompetent telefonuppringare. Den kan ringa förprogrammerade telefonnummer och lämna olika larmbesked till olika mottagartyper. Olika larm kan ringa olika nummer och ge olika besked. Larm kan genereras av slutningar eller brytningar. TU-3 kan lämna meddelande till vanlig telefon, mobiltelefon, minicall eller larmcentral.

TU-3 kan, via en talmodul, spela upp inspelade meddelanden vid larm. Inbyggd batteribackup. Inbyggd linjedel för fasta telenätet. Kan även kombineras med nedanstående GSM/3G-modul för att överföra larm via mobiltelenätet.

Med IP-modulen kan TU-3 även konfigureras via ett webgränssnitt, där det går att ändra telefonnummer, jourlistor etc. samt övervaka status. Det går även att utföra en fullständig programmering.

 

Ladda ner

Infoblad
Manual

GSM/3G Fjärrstyrning och Larmöverföring

GSM/3G-enhet för fjärrstyrning av diverse enheter, fjärrövervakning, inbrottslarm m.m.

Styrning/övervakning sker via SMS. Larm kan skickas både som SMS och genom uppringning. Kan utökas med ljudmodul för att spela upp egna förinspelade meddelanden vid larm. Går även att koppla till TU-2/Eventum II för att överföra larm via GSM/3G.