Produkter - Driftslarm

Eventum III

Larmsystem Eventum III övervakar temperaturförändringar och olika typer av fel t.ex strömavbrott, pann-, ventilation- och vattenavbrott etc. Stöd för både trådlösa och trådbundna sensorer. Stöd för upp till 16 temperaturingångar och 25 digitala ingångar. Funktion för att höja larmgränserna vid hög utomhustemperatur, automatisk temperatursänkning och styrning av spjäll eller fläktar för nödventilation vid överskriden temperatur finns som tillval. Kan överföra larm till hemtelefon, mobiltelefon, minicall och larmcentral. Som tillval finns även en ljudmodul som kan spela upp meddelanden vid larm. Finns även med GSM/3G-enhet.

Med IP-modulen går det att göra samtliga inställningar via webben, t.ex ändra larmgränser, tempsänkningskurvor, ändra telefonnummer, jourlistor samt övervaka status. Konfiguration görs antingen med hjälp av ett PC-program eller via en överskådlig websida. Enklare inställningar såsom temperaturgränser etc. kan göras direkt på enheten. Inbyggd batteribackup.

 

TU-3Pi

TU-3Pi bygger på Eventum III men utan stöd för temperaturingångar. Stöd för upp till 25 trådbundna eller 17 trådlösa digitala ingångar. Larm visas i klartext i displayen.

TU-3Pi kan, precis som TU-3, överföra larm till hemtelefon, mobiltelefon, minicall och larmcentral. Som tillval finns även en ljudmodul som kan spela upp meddelanden vid larm. Finns även med GSM/3G-enhet.

Med IP-modulen går det att göra samtliga inställningar via webben, t.ex ändra telefonnummer, jourlistor samt övervaka status.

Konfiguration görs antingen med hjälp av ett PC-program eller via en överskådlig websida.
Inbyggd batteribackup.